LëtzebuergeschFrançaisDeutsch

leopold.winandy@online.lu www.bepwinandy.lu/

Iwwert d'Léieren

Mer ënnerscheeden 3 Zorte vu Gediechtnes:

Dës 3 Forme gi nach ënnerdeelt an:

Dat visuellt Gediechtnes muss fäeg sinn:

ze erkennen, se séch ënnerlech virstelle kënnen an eng blëtzschnell Verbindung mam auditive Gediechtnes ze maachen.

Dat auditivt Gediechtnes muss fäeg sinn:

ze erkennen a se séch ënnerlech virstelle kënnen.

Dat abstrakt Gediechtnes soll de Schüler séier zum Verstoe vun der Museksschrëft bréngen:

Fir de weideren Erfolleg am Enseignement, muss den Enseignant nach déi verschidde Léiertypen a Betracht zéien:

1. Den auditiven Typ

Hie léiert iwwert säi Gehéier, duerch d’Nolauschteren an hie wellt dann di néideg Argumenter duerch e Gespréich kréien.

2. De visuellen Typ

Hie léiert duerch Observatioun an aus Erfahrung. Hien huet et méi liicht, d’Grafik vum Noutebild ze verstoen.

3. De manuellen Typ

Hie muss alles upaken, fir et ze verstoen. Hie brauch säin Instrument, dat e spillt, fir d’Musek ze verstoen.

4. Den intellektuellen Typ

Him geet et duer, eng schrëftlech Informatioun ze hunn. Hie muss op jiddefall eppes auswenneg léieren, fir et dann ze verstoen.

Beim Léiere mussen och déi verschidden Agangskanäl beuecht ginn, déi et dem Schüler erméiglechen, eppes opzehuelen an ze verstoen:

All dat passt zouenaner a muss am Unterrécht berücksichtegt ginn!

D’Kombinatioun vun den Handzeeche mat der Solmisatioun hëlleft dem auditiven, dem manuellen an dem visuellen Typ. En Hëllefsmëttel, dat op jiddefall gebraucht soll ginn!

Dës Bemierkung gëlt och fir d’Rittmussprooch.

Am Enseignement ass et gutt, gelégentlech op esou Hëllefsmëttelen zeréckzegräifen, fir e gutt Resultat ze kréien.

 

top